نویسنده = محمدرضا شریف زاده
تعداد مقالات: 3
1. تجلی مفهوم رمز در هنر اسلامی بر اساس تئوری نشانه‌شناسی فرهنگی امبرتو اکو (مطالعه موردی : طلسم های ایرانی- اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.270298.1526

آزاده چاکری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده