نویسنده = اردشیر اسدبیگی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی

دوره 16، شماره 37، بهار 1399، صفحه 154-169

10.22034/ias.2020.109316

الهه ضیائی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبیگی؛ سید حسین رئیس السادات


2. جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان (از سلجوقی تا صفویه)

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 222-253

10.22034/ias.2020.104211

امیر کوچی؛ محمود خواجه میرزا؛ اردشیر اسدبیگی


3. نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور

دوره 15، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 319-346

10.22034/ias.2019.101890

ستار زلفی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمود مهدوی دامغانی