کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تأثیر مضامین اخترشناسی بر نگارگری شاهنامه و آثار منظوم و مصوّر شاعران دورۀ اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.313365.1789

علی فکوری جویباری؛ رضا فرصتی جویباری؛ ناهید اکبری


مقایسۀ شخصیت سیاوش در شاهنامه با طومار نقالی شاهنامه

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401

10.22034/ias.2022.364497.2070

سمانه سادات شهید حسینی؛ حسنعلی عباس پور اسفدن؛ وحید رویانی


توصیف نمادین انسان ها و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 301-326

10.22034/ias.2020.253018.1395

سارا طوسی؛ محبوبه ضیاء خدادادیان؛ بتول فخر اسلام؛ مهدی نوروز


تحلیل عناصر اساطیری در هفت ‌خان های طومار نقّالان و مقایسه آن با شاهنامه

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401

10.22034/ias.2022.322920.1843

سمانه سادات شهید حسینی؛ حسنعلی عباس پور اسفدن؛ وحید رویانی