کلیدواژه‌ها = رنگ
" کارکرد معنایی رنگ در مثنوی‌های عطار در انطباق با نگاره‌های غنایی هفت‌گنبد بهرام گور"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.320995.1830

محمدرضا شاه‌کرمی؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری


زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی

دوره 13، شماره 26، تیر 1396، صفحه 121-142

محمد افروغ؛ اصغر جوانی؛ فتحعلی قشقایی فر؛ امیرحسین چیت سازیان


بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت

دوره 12، شماره 25، مهر 1395، صفحه 83-93

الهام صادق‌پوری؛ سیامک صفاپور؛ رسول روفه‌گر‌حق