کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 447-460

10.22034/ias.2020.240559.1304

نسرین فنا فی الهی؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری