کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.240559.1304

نسرین فنا فی الهی؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


2. مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.239280.1294

محمدرسول درویشی؛ دکتر محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحید فام