کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تعداد مقالات: 3
1. محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی

دوره 17، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 245-263

10.22034/ias.2020.254459.1423

مهدی طیار؛ طواق گلدی گلشاهی؛ غلامعلی زارع؛ صفا تسلیمی


2. هویت ایرانی در داستان ها و استعاره های تاریخ بیهقی از دوره غزنویان

دوره 17، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 322-335

10.22034/ias.2020.233616.1257

لیلا کامرانی؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری