کلیدواژه‌ها = دوره قاجار
تعداد مقالات: 5
1. سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.296678.1669

هومن محبی گرمی؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ محمد مهدی غیائی


5. بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار

دوره 13، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 75-100

لاله آهنی؛ آزاده یعقوب زاده؛ حمیده حرمتی