کلیدواژه‌ها = دوره صفوی
رموز به‌کار رفته در مجلس نگارگری کشته‌شدن سهراب به دست رستم(نمونه موردی شاهنامه 1028ق موزه والترز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.251775.1376

شهریار شادیگو؛ ناهید جعفری دهکردی؛ صبا آل ابراهیم دهکردی


تأثیر آیین میترائیسم در نقش مایه های ماهی درهم فرش صفوی

دوره 17، شماره 40، اسفند 1399، صفحه 268-282

10.22034/ias.2020.219100.1186

حمید رضا آویشی؛ سوگند محمدزاده؛ عاطفه آویشی


مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 87-98

فاطمه اکبری؛ جواد حسن پورنامی؛ رحیم چرخی