کلیدواژه‌ها = معماری
اقتصاد و معماری قاجاری: عوامل اقتصادی در تاثیر پذیری معماری قاجار از غرب (با تاکید بر تزیینات نما)

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401

10.22034/ias.2021.303432.1713

محدثه سادات امیری؛ زهرا فنایی؛ جمال خداکرمی؛ محمد مسعود


تحولات تاریخی وهنری شهر بم در دوره پهلوی (با تاکید بر مدرسه احویه و خانه سروش زابلستانی)

دوره 19، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 560-579

10.22034/ias.2022.314562.1794

عباس کمال الدینی؛ شهرزاد ساسانپور؛ منیژه صدری؛ معصومه قره داغی


سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان

دوره 16، شماره 37، خرداد 1399، صفحه 110-128

10.22034/ias.2020.108417

احسان رسولی؛ ایرج اعتصام؛ مهرداد متین


بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی)

دوره 12، شماره 25، مهر 1395، صفحه 53-66

ندا بلانیان‌؛ حسین سلطان زاده‌؛ سید علی اکبر صارمی‌؛ شروین میرشاهزاده‌