کلیدواژه‌ها = هویت
بازشناسی مؤلفه های شکل دهنده هویت ایرانی- اسلامی در خانه های تاریخی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ias.2022.339682.1949

رسا ربیعی؛ محمد منصور فلامکی؛ داراب دیبا


تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 351-381

10.22034/ias.2022.351911.2024

احسان عباسپور بائیگی؛ علیرضا رضوانی؛ هیرو فرکیش؛ سید مسلم سیدالحسینی