کلیدواژه‌ها = هنر قاجار
تعداد مقالات: 3
1. پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)

دوره 14، شماره 31، مهر 1397، صفحه 134-163

10.22034/ias.2018.91708

علیرضا خواجه احمد عطاری؛ مسعود آذربایجانی؛ حمیدرضا شعیری؛ دکتر صادق رشیدی؛ زینب حکمت


2. پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 171-200

10.22034/ias.2018.91851

علیرضا خواجه احمد عطاری؛ مسعود آذربایجانی؛ حمیدرضا شعیری؛ زینب حکمت


3. نقش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهر امام رضا(ع)

دوره 13، شماره 28، دی 1396، صفحه 1-20

اکرم نوری؛ محمدرضا حسنی