کلیدواژه‌ها = منطق‌الطیر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-56

مهدی محمدزاده؛ ویدا قاسمی