کلیدواژه‌ها = آموزش معماری
بازشناسی مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرآیند طرح و ساختار معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.249548.1361

شاهین زوورزی؛ ایمان رئیسی؛ مریم ارمغان


روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 135-152

10.22034/ias.2020.234149.1258

هومن خواجه‌ پور؛ محمودرضا ثقفی؛ شهاب کریمی نیا؛ مرضیه پیراوی‌ ونک