کلیدواژه‌ها = مدرنیته
" موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین"

دوره 18، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 391-407

10.22034/ias.2020.250510.1370

پریا کریمی؛ سیدمصطفی مختاباد امرئی؛ آزاده شاهچراغی


تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 58-73

10.22034/ias.2020.234254.1260

بهاره ترکاشون؛ خسرو افضلیان؛ خسرو صحاف؛ عمید الاسلام ثقه الاسلامی


بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 24-43

10.22034/ias.2019.91555

چکامه ضمیری؛ کامران افشار مهاجر