کلیدواژه‌ها = نگارگری ایرانی
تعداد مقالات: 4
1. شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 49-66

10.22034/ias.2020.103891

محمد حسن دوستی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


3. زبان نگاره‌ها (بیان استعاری و وجوه نشانه‌ای در لایه‌های معنایی دو نگاره)

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-44

آتوسا اعظم کثیری


4. بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-20

زینب مظفری خواه؛ مصطفی گودرزی