کلیدواژه‌ها = سنایی
موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی

دوره 18، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 185-203

10.22034/ias.2020.223918.1214

محمد علی خالدیان؛ محمد احمدی لیوانی؛ غلامعلی زارع؛ حسنعلی عباس پور اسفدن


مقایسه دیدگاه سنایی و مولوی درباره زن

دوره 17، شماره 39، آذر 1399، صفحه 7-27

10.22034/ias.2020.216993.1163

فرشته ارجمندی؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری