کلیدواژه‌ها = قالی
تعداد مقالات: 4
1. سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)

دوره 15، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-23

10.22034/ias.2019.91513

آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور


2. سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)

دوره 14، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 41-62

10.22034/ias.2018.91750

آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور


3. بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران)

دوره 14، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 76-94

10.22034/ias.2018.91752

مینا عسگری؛ علی وندشعاری؛ آراده یغوب زاده