کلیدواژه‌ها = هنر
تعداد مقالات: 5
1. هنرو زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی

دوره 17، شماره 40، زمستان 1399

10.22034/ias.2021.265893.1497

الهام امیری؛ غلامحسین زرگری‌ نژاد؛ سینا فروزش


4. سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)

دوره 15، شماره 33، بهار 1398، صفحه 1-23

10.22034/ias.2019.91513

آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور


5. سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)

دوره 14، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 41-62

10.22034/ias.2018.91750

آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور