کلیدواژه‌ها = زن
کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی و انعکاس آن در نگارکاری مکتب تبریز صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.253806.1412

محمدرضا علی زایی؛ مجید خزایی؛ میثم تارم