کلیدواژه‌ها = معماری بومی
مؤلفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 189-204

10.22034/ias.2021.310341.1774

افشین رئیسی دهکردی؛ هوتن ایروانی؛ کاظم یزدی


بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی

دوره 18، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 462-476

10.22034/ias.2022.330201.1875

آزاده محمودی کهنه رودپشت؛ خسرو دانشجو؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 258-295

10.22034/ias.2019.95999

حسین سلطان زاده؛ مرتضی حسن‌پور