کلیدواژه‌ها = هنر اسلامی
نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 620-635

10.22034/ias.2022.339557.1944

فاطمه نیرومند پسند؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


الگوی معماری اسلامی آینده با خوانش مبانی طراحی در مسکن بومی قاجار

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 327-342

10.22034/ias.2021.296807.1673

محمد لطیفی؛ محمدجواد مهدوی‌نژاد؛ جولیانا یاناکونه؛ کلارا پیمنتا دو واله


نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی

دوره 13، شماره 28، دی 1396، صفحه 55-75

روح‌اله مجتهدزاده؛ مهدی سعدوندی