کلیدواژه‌ها = معماری اسلامی
مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 29-48

10.22034/ias.2020.103890

فاطمه بهرامی نژاد؛ محمد هادی کابلی


بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 75-86

مرضیه پرورش؛ حمید فرهمند بروجنی؛ مریم لاری