کلیدواژه‌ها = معماری اسلامی
تعداد مقالات: 7
4. مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 29-48

10.22034/ias.2020.103890

فاطمه بهرامی نژاد؛ محمد هادی کابلی


7. بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-86

مرضیه پرورش؛ حمید فرهمند بروجنی؛ مریم لاری