شماره جاری: دوره 15، شماره 36، زمستان 1398 
4. کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

صفحه 67-85

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه


9. نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان

صفحه 221-245

10.22034/ias.2020.104194

علی اکبر امینی؛ سیداسدالله اطهری؛ علیرضا نورا


12. تطبیق مفهومی نماد ماهی در اساطیر، قرآن و مثنوی معنوی و کاربرد آن در آثار هنری

صفحه 259-278

10.22034/ias.2020.104408

مژگان نیکوئی؛ علیرضا قوجه‌زاده؛ معصومه خدادادی مهابادی؛ فاطمه کاکاوند قلعه نویی


13. عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی

صفحه 279-296

10.22034/ias.2020.104497

مرتضی کریمی نیا؛ شهروز جمالی؛ سیاوش مرادی


15. بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم

صفحه 318-337

10.22034/ias.2020.104530

غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی؛ هانیه یازرلو