دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

معیارهای طراحی و برنامه ریزی در معماری شهرهای جدید و تاثیر آن در ماندگاری و دلبستگی ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید گلبهار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.260391.1453

اتوسا قناد؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی


نقش و تاثیر آیات قرآن در معماری مساجد (با تاکید بر کتیبه های قرانی مسجد جامع اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.259169.1448

نانسی ساکی


مطالعه تطبیقی روان شناسی شخصیت ها در ویس و رامین و تریستان و ایزوت و انعکاس آن در آثار هنری معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.253638.1404

ویدا رکاب؛ آرش مشفقی؛ غلامحسین جوانمرد


نمود مفاهیم عرفانی و صوفیانه شعر در معماری بقاع متبرکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.253330.1403

مهین خطیب نیا


کارکرد نمادین رنگ‌ در فضاسازی انیمیشن‌های مذهبی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.251623.1377

پیام زین العابدینی؛ مائده منطقیان


گونه‌شناسی متنی و شکلی مهرهای نسخ دستنویس کتابخانه چستربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.264955.1493

مهدی مسائلی


توانمندی اقتصادی امپراطوری هخامنشی با تکیه بر شبکه های ارتباطی و انعکاس ان بر سنگ برجسته های تخت جمشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.262819.1476

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


کردارشناسی لهراسب در شاهنامه و سایر متون منظوم پهلوانی با تاکید بر شاهنامه سال 844 تیموری محفوظ در کتابخانه ملی پاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.284319.1605

افسانه رخشانی؛ حمید طبسی؛ حبیب جدیدالاسلامی


تدوین نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینا و تئاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.284146.1604

شیدا برادران بزار؛ سید محمد مهدی غمامی؛ احمد خسروی


جستاری در ضرورت و ساز و کار ضرب آهنگ کاوی فعالیتها و رویدادها در توسعۀ دانش معماری (نمونه موردی:معماری مدارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.293251.1648

زهرا اعظمی؛ حمید ندیمی؛ شادی عزیزی


اقتصاد و معماری قاجاری: عوامل اقتصادی در تاثیر پذیری معماری قاجار از غرب (با تاکید بر تزیینات نما)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.303432.1713

محدثه سادات امیری؛ زهرا فنایی؛ جمال خداکرمی؛ محمد مسعود


خوانش مولد پیشینه های معماری و بهره گیری از آن ها در فرآیند طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.310060.1765

علیرضا کریمی؛ مهرداد جاویدی نژاد؛ سوزان حبیب


بازخوانی مفهوم انسان-حیوان با تاکید بر نظریه ژیل دلوز از منظر پساساختارگرایی(پست مدرنیست) با خوانش یازده نمایشنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.308848.1757

مرجان حسین زاده نمدی؛ حسین اردلانی؛ محمد علی خبری؛ رحمت امینی


اصل سلسله مراتب و تجلی آن در معماری مساجد ایرانی(نمونه موردی مسجد گوهرشاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.284022.1602

علیرضا شیرخانی؛ خسرو صحاف؛ هیرو فرکیش؛ داود چوگانیان


مطالعه تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تاکید بر اقلام تولیدی صنعتگران صنایع دستی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.315515.1802

سودابه دهقانی؛ محمد جواد صفار؛ حمیدرضا علی کرمی


تأملی بر طلسمات دوره قاجار و اهمیت نقش زنان در شکل گیری و گسترش آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.311734.1779

آزاده چاکری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمدرضا شریف زاده


تحلیل حضور کیفی نور در مساجد تاریخی اسلامی نمونه موردی: مسجد شیخ لطف الله، مسجد سلیمیه و مسجد جامع قرطبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.314075.1790

سمیه آرزوفر؛ محسن مراثی


وحدت وجود در منظومه های امیر خسرو دهلوی در تبیین اصل وحدت و کثرت معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.321094.1831

پریسا غلام زاده نیکجو؛ ایوب کوشان؛ رستم امانی


مطالعه تطبیقی نقوش غربی و نقوش ایرانی عمارت‌های دوره قاجار مورد پژوهی: عمارت باغ عفیف‌آباد شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.320701.1828

فاطمه نکویی مهر؛ حسین سلطان زاده؛ شروین میرشاهزاده


" تبیین تأثیر فرم معماری بر بهره‌وری انرژی ساختمان‌های بلند مسکونی در اقلیم سرد و خشک (نمونه موردی: شهر اردبیل)"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.322259.1838

عبدالعزیز ابراهیم‌زاده؛ محمدرضا نیلفروشان


زمان روایی و عناصر توصیفی در رمان عالَمٌ بِلا‌خرائط جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف بر اساس نظریه ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.324079.1853

فهیمه یگانه دیزج ور؛ سیدبابک فرزانه؛ لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ عزت ملاابراهیمی


دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) پیرامون نهضت حسینی و انعکاس آن بر نگاره های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.304458.1722

مصطفی حامد نژاد؛ مریم بختیار؛ علی یار حسینی


نقش شاخص های فضای زیستی در بهزیستی و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان منطقه 12 کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.322900.1842

ساناز خداخواه جدی؛ وحید قبادیان؛ سعید تیزقلم زنوزی


نگاهی انتقادی به پندار پس دانشی اهریمن در تسلط براخشیجان در شاهنامه و اساطیر نورسی ( با تاکید بر نسخه محفوظ در موزه بریتانیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.323246.1848

عبدالله بابااحمدیان؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل؛ فرزانه رحمانیان کوشککی


بررسی نشانه معناشناختی نمادهای دالّ بر آداب و رسوم خانقاهی در غزلیات شمس.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.325433.1857

مریم رئیسی باغ شهبازی؛ عطامحمد رادمنش؛ قربانعلی ابراهیمی


بررسی مقام عشق و هنر از منظر عرفانی امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.322291.1839

زهره قنبرزاده محمدی؛ مریم بختیار؛ سیدجاسم پژوهنده


تبیین مولفه های الگوپذیری کالبدی فنوتایپ در الگوی سکونتگاهی قاجار (مطالعه موردی: خانه های اعیانی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.329442.1872

جهان دانش؛ خسرو موحد؛ ملیحه تقی پور


ظاهر فرمالیسم (صورت و فرم) در ادبیات و نگارگری (با تاکید بر آثار یدالله رویایی و نسخه همای و همایون جلایری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.334327.1906

امیر اسدیان؛ مرتضی رزاق پور


بررسی جلوه‌های زیبایی شناختی و کهن‌الگویی رمان «بوف کور» صادق هدایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.335955.1918

لهراسب عالی محمدی؛ شاهپور شهولی کوه شوری؛ امیدوار مالملی


پست مدرن در ادبیات داستانی و نقاشی معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.329729.1874

ناهید جلالیان؛ عبدالحسین فرزاد


بررسی و تحلیل جایگاه زن و نمادهایی با رویکرد مونث در علامت‌های عاشورایی ایران از دوران صفویه تا کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.331233.1884

تیلا اصغرزاده منصوری؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری


تجزیه و تحلیل عناصر داستانی امیرارسلان براساس تئوری آیان وات در تطبیق بر عناصر مصور هزار و یک شب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.334948.1911

افسانه افروغی نیا؛ محمد شاه بدیع زاده؛ جواد مهربان قزلحصار


ترسیم خطوط کلی ربط مفاهیم شهر و رندی و تطبیق بر اساس بعد زمان بر اساس تحلیل منطقی- زبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.336050.1920

امیر طیّبی


تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی اشعار توصیفی فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.339743.1947

خدیجه صاحبکار فرخانی؛ محمدعلی شریفیان؛ شبنم شفیعی مقدم


روند تغییرات فرهنگ و شیوه زندگی زن و خانواده ایرانی در خانه‌های سنتی و مدرن (موردمطالعه: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.353167.2032

سعیده داداشی؛ سیمون آیوازیان؛ زهره ترابی


ظهور و بروز معتزله در جهان اسلام و انعکاس آن در سفرنامه حکیم ناصر خسرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.284531.1607

محمد کریم؛ عبدالعزیز موحد نساج؛ غفار پوربختیار


مقایسۀ شخصیت سیاوش در شاهنامه با طومار نقالی شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2022.364497.2070

سمانه سادات شهید حسینی؛ حسنعلی عباس پور اسفدن؛ وحید رویانی