دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. پیشینه و شاخصه های بصری تزیینات در چوبی امامزاده حمزه دهدشت آل بویه محفوظ در موزه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22034/ias.2020.209448.1087

مهسا تندرو؛ محمد خزایی؛ سید ابوتراب احمدپناه