دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در مصنوعات صنایع دستی( مورد مطالعه دهستان عشق آباد نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

اسداله عربخانی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ علیرضا کلدی


2. تبیین نقش فضاهای شهری دانش بنیان در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر پارک های علم و فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

زهرا عباسی؛ سمیه عابدی؛ حسن ضیافت


3. سیاست های مذهبی و فرهنگی پادشاهان ساسانی و انعکاس ان در سنگ برجسته های تخت جمشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

زهرا قلی خانی


4. شاخصه‌های پیکرنگاری درباری در نسخه چاپ سنگی هزار و یک شب دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

مرضیه تراجی


5. تاثیر پیمان های شاهنامه در انتقال اندیشه ایرانشهری به دوره اسلامی ( با تاکید بر تصاویر شاهنامه بایسنقری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

نبی اله اراضی جمکرانی؛ محمد رضا شریفی؛ سعید خیرخواه برزکی


6. تبیین مدل گردشگری ایرانی اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

10.22034/ias.2019.206395.1060

الناز گل افشان یوسفی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ مریم مجیدی


7. مولفه های مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22034/ias.2019.207050.1062

شهره خردپیشه؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ صمد کریم زاده


8. مفهوم شناسی جمال و جلال در معماری اسلامی از دو دیدگاه ادراک و تجلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

10.22034/ias.2019.198634.1005

محمد علی سیستانی هنزافی؛ آزاده شاهچراغی؛ حمید ماجدی