دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. از آرامگاه تا تختگاه: مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2021.265089.1489

کیمیا نصیرزاده؛ علیرضا عسکری چاوردی؛ محمد حسن طالبیان


2. بررسی محوطه تاریخی سرمشهد در استان فارس در متون تاریخی و آثار جغرافیایی اسلامی با تأکید بر شواهد باستان شناسی و هنری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2021.264552.1487

علیرضا ابوالاحرار؛ محمدرضا سعیدی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


4. نقش حضرت خدیجه (س) در تبیین انفاق در صدر اسلام و انعکاس آن در عملکرد بانوان ابنیه ساز صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.237106.1285

اسمعیل سخا؛ امیرتیمور رفیعی؛ کیوان لولوئی؛ سید حسن قریشی کرین


5. واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.236323.1275

مهدی امرائی؛ مرتضی افشار؛ خشایار قاضی زاده


6. موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر وحیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.223918.1214

محمد علی خالدیان؛ محمد احمدی لیوانی؛ غلامعلی زارع؛ حسنعلی عباس پور اسفدن


7. نمودهای کسب حکمت و دانش در کلیله و دمنه مصور تیموری با تأکید بر سرمایه‌های فرهنگی تجسّم‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.222663.1207

وحید امیری یاسی کند؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی


8. تطبیق اوج و حضیض انسان در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.221079.1200

علی حاتمی؛ ملک محمد فرخزاد؛ عباسعلی وفائی


9. بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.220646.1196

حمیرا برنایی بجد؛ علی اکبر امینی؛ عبدالرسول حسنی فر


10. بازشناسی هویت خانه‌های سنتی ایرانی با تکیه بر عناصر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هویت‌ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.219851.1190

صادق آهویی؛ یداله احمدی دیسفانی؛ حسین کلانتری خلیل آباد


11. بازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان‌های تاریخی با تاکید بر رهیافت گردشگری میراثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.218517.1180

آزاده بیطرف؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حسین ذبیحی


12. نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیلان با تاکید بر موزه میراث روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/ias.2020.253807.1411

عبدالرضا فرقان؛ اسماعیل جهانبخش؛ اصغر محمدی


13. نقد و بررسی رخدادهای خارق العاده پس از رویداد عاشورا با تکیه بر کتاب روضه الشهدا ء ملاحسین کاشفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22034/ias.2021.271820.1535

حجت عبادعسگری؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمدحسین رجبی دوانی