دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.240559.1304

نسرین فنا فی الهی؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


2. استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.240546.1303

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادلزاده


3. تبیین ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری نابینایان: دانش آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.239773.1300

محمدعلی عبدالصمدی؛ شبنم اکبری نامدار؛ لیدا بلیلان


4. جایگاه هنر زنان درتاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وانعکاس آن درنسخه مصور هزار ویک شب ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.239587.1298

مسعود طرزمنی؛ معصومه قره داغی؛ عباس قدیمی قیداری؛ منیژه صدری


5. تجلی بصری حوادث سیاسی و اجتماعی قرون دوم تا چهارم هجری بر بناهای تاریخی ( از نظرگاه سفرنامه های ابن فضلان و ابن بطوطه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.239363.1296

کیومرث احمدی؛ مهدی گلجان؛ رامین یلفانی


6. مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تاکید بر سیاست های متولیان فرهنگ و هنر جامعه کنونی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.239280.1294

محمدرسول درویشی؛ دکتر محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحید فام


7. زیبایی شناسی تصاویر طنز بیدل و کلیم و انعکاس آن در هنر عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.238521.1291

صدرا قائدعلی؛ حمید طبسی؛ ابوالقاسم رادفر


8. حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.236880.1286

محمد جواد جعفری؛ سید اصغر محمود آبادی؛ کیوان لولوئی؛ حمید رضا جدیدی


9. تاثیر پذیری اسطوره ها و کهن الگو ها در رمان های بلقیس سلیمانی از شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.234587.1262

حبیب حسن نژاد؛ آرش مشفقی؛ ناصر علیزاده خیاط


10. مولفه های زیبایی در اندیشه و اثار سیمین دانشور(با تاکید بر ارزشهای ملی و دینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.234382.1261

نوشین رحمانیان؛ بهرام پروین گنابادی؛ هنگامه آشوری


11. مطالعه تطبیقی نقوش سفالینه های نیشابور و اندلس (اسپانیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.223880.1213

حسین عابددوست؛ فرزاد بقایی


12. ارتباطات بصری خط نستعلیق در نسخه مثنوی خواجوی کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.211735.1109

میترا معنوی راد؛ رقیه دیزج چراغی


13. تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.243735.1313

ربابه تقی زاده بروجنی؛ عباس بزرگمهر؛ زهرا اکبرزاده نیاکی


14. تجلی مفهوم رمز در هنر اسلامی بر اساس تئوری نشانه‌شناسی فرهنگی امبرتو اکو (مطالعه موردی : طلسم های ایرانی- اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.270298.1526

آزاده چاکری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده


15. مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.290010.1629

مرضیه جعفری سوته؛ راحله رستمی؛ فاطمه مظفری قادیکلایی


16. تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.262140.1478

شهره بیروتی؛ پرناز گودرزپروری؛ امیر باقری گرمارودی؛ غلامعلی حاتم


17. رابطه مذهب و زیبایی شناسی از دیدگاه توماس اکویناس در قرون وسطی اروپا و انعکاس ان در اثار معماری ایتالیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.251408.1373

داود قربانی؛ علی محسنی؛ مهدی مطهرنیا


18. رهیافتی گونه شناسانه ازتحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.289602.1625

بابک پهلوان؛ احمد امین پور؛ غلامحسین معماریان


19. تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.294191.1656

شهره بهروزه؛ پرنوش پژوهش؛ ماندانا هاشمی اصفهانی


20. بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستان های تمثیلی مرزبان نامه، پنجاتترا و کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.296076.1665

خدیجه محمودی؛ حسین منصوریان؛ حسین پارسائی


21. سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.296678.1669

هومن محبی گرمی؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ محمد مهدی غیائی


22. تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.252480.1388

شهناز دهقان باغ بردانی؛ سید احمد هاشمی؛ دکتر مختار رنجبر؛ علی اصغر ماشینچی


23. تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.302844.1708

علیرضا حاج وزیری؛ پرناز گودرزپروری؛ اسماعیل بنی اردلان


24. زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.295959.1664

امیدعلی شیخی کن کت؛ فهیمه اسدی؛ علیرضا فاطمی؛ کبری بهمنی


25. شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/ias.2021.303813.1714

رقیه حبیبی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


26. صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/ias.2021.303817.1715

محمدباقر زینالی؛ علی الهامی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی


27. بررسی مؤلفه ها و عناصر رئالیسم جادویی در رساله قشیریه و ترتیب السلوک و انعکاس آن در فرهنگ و هنر ایران قرن پنجم.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.302826.1710

کیهان کهندل؛ سمیرا رستمی؛ سید محسن ساجدی راد


28. هنر و صناعت صفوی از منظر مشائیان (با تأکید بر نظریه میرفندرسکی در رساله صناعیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.304601.1726

سالار حسن زاده؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی


29. مفاهیم غنایی منظومه مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی با تاکید بر جلوه های مادی معشوق در تطبیق با لیلی و مجنون مصور خمسه نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22034/ias.2021.309892.1763

پریسا غلام زاده نیکجو؛ ایوب کوشان؛ رستم امانی


30. تطبیق اوزان و بحور عروضی در قرآن کریم ( موسیقی و شعر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22034/ias.2021.309924.1764

علی علیزاده؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید مجتبی حسینی


31. فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر( با تاکید بر شاهنامه محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22034/ias.2021.308704.1749

لیلا هرمزانی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل؛ منصوره تدینی


32. تاثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/ias.2021.307201.1741

فاطمه ناصری؛ مرتضی سمیعی زفرقندی؛ مریم صفرنواده


33. واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه‌ در سینما با رویکرد ژان بودریار، در وضعیت حاد واقعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

10.22034/ias.2021.307379.1742

مهدی عطارزاده؛ مریم جمالی؛ محمد ضیمران


34. سیاست های فرهنگی و حکومتی در تبیین ارزش های زیبایی شناختی هنر و ادبیات ایران پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22034/ias.2021.306877.1736

علیرضا سلیمانی؛ غلامعلی حاتم؛ سید سعید سید احمدی زاویه