دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی با محوریت تصویرسازی کتاب ها مطابق با معیارهای هنر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.254884.1428

خیرا له بامری؛ حسین مومنی مهموئی؛ مهدی زیرک؛ علی اکبر عجم


بازشناسی روح معماری ایرانی بر اساس گونه شناسی رفتاری ایرانیان عصر ناصری از نگاه سفرنامه نویسان خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.254697.1424

سید محی الدین خلخالی؛ محمد کلهر


تبارشناسی نگاره های قدرت فره ایزدی در اسطوره های شاهنامه باتکیه بر نظریات میشل فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.254472.1422

نصرت اله احمدی فرد؛ علی حیدری؛ مسعود سپه وندی


بررسی روابط بینامتنی قرآن و خطبه 152 نهج البلاغه در حوزه اسماء و صفات الهی و انعکاس آن در کتیبه های مسجد کبود تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.254400.1421

مرضیه فیاض؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی حبیب الهی


تحلیل زیبایی شناختی عاطفه در داستان ها و اشعار خمسه نظامی (نمونه مصور خمسه طهماسبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.253971.1417

معصومه ابراهیمی هژیر؛ مرتضی رزاق پور؛ رضا صادقی شهپر


کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی و انعکاس آن در نگارکاری مکتب تبریز صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.253806.1412

محمدرضا علی زایی؛ مجید خزایی؛ میثم تارم


تحلیل کتاب فارسی پایه هفتم در مقایسه با کتاب هنر از نظر قابلیت ها و مهارت های ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.253118.1398

زهرا تازیکی؛ محمود فیروزی مقدم؛ عباس خیر آبادی؛ حسین مؤمنی مهموئی


رموز به‌کار رفته در مجلس نگارگری کشته‌شدن سهراب به دست رستم(نمونه موردی شاهنامه 1028ق موزه والترز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.251775.1376

شهریار شادیگو؛ ناهید جعفری دهکردی؛ صبا آل ابراهیم دهکردی


شکاف مفاهیم و ارزش های اجتماعی در رمان آن مادران این دختران و نقاشی های معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.248644.1351

لیلا عاشقی قلعه؛ ناصر علیزاده؛ آرش مشفقی


بررسی گسترش طریقت‌های چشتیه و نعمت اللهیه در دکن در مقایسه با مفاهیم کتیبه ای مقبره شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.247719.1337

اعظم غلامی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


تعامل فرانقش ها در گفتمان جزیره سرگردانی و شاهنامه فردوسی ابراهیم سلطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.241954.1308

سعید عزیزپور؛ محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی


مطالعه‌ی ارتباط «اساطیر ترکی- مغولی و شمنیسم» با «اسب سفیدِ» نگاره‌های شاهنامه-ی بزرگ ایلخانی (با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.229002.1241

منصور حسین پور میزاب؛ مهدی محمدزاده؛ الله شکر اسداللهی


بررسی عنصر عاطفه در شعر سهراب سپهری در مقایسه با نگاره عشاق هفت پیکر نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2020.253658.1405

سید حسن شریفی؛ آرش مشفقی؛ عزیز حجاجی کهجوق


زیبایی و آراستگی کلام خواجوی کرمانی در تطبیق با نگاره‌های نسخه مصور دیوانش.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2021.294016.1654

بهمن مدیری


تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2021.296107.1666

پرنا کاظمیان؛ محمد رضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ فردوس حاجیان پاشاکلایی


بررسی عوامل کالبدی میدان بهارستان در سرزندگی شهروندان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2021.300922.1699

بهاره صفری شیخ علی کلایه؛ زهره ترابی


جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2021.271897.1536

فهمیه میرحسینی؛ رضا شعبانی صمغ‌آبادی؛ محمدرضا سعیدی؛ هاییده خمسه


هنر و زیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2021.306982.1748

شیرین شوکتی اصل؛ فاطمه شیخلوند؛ محمد فرهمند سرابی؛ عذرا غفاری


بررسی و مقایسه شهرسازی اشکانی و ساسانی با رویکردی به مولفه های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2021.286350.1610

بهاره رشتی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


اقتباس مفاهیم قرآنی در مقتل های نسخه خطی صحیفه قاصریه و انعکاس آن بر پرده خوانی قاجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2021.303859.1716

فاطمه کامیابی؛ داریوش کاظمی؛ مریم شایگان


مؤلفه‌های شاخص کالبدی معماری بومی شهر اصفهان در طراحی مسکن جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2021.310341.1774

افشین رئیسی دهکردی؛ هوتن ایروانی؛ کاظم یزدی


" نقش‌پذیری زنان در شعر معاصر در مقایسه با زنان معمار و هنرمند دوره‌های تیموری و صفوی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.319996.1821

محمدیار انصاری؛ محمدهادی خالق زاده؛ جلیل نظری


شیوه زندگی و کالبد خانه، نمونه موردی: خانه های پلکانی پاوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.313802.1793

بهرام کرمی؛ وحید قبادیان؛ ناهید صادقی پی


" کارکرد معنایی رنگ در مثنوی‌های عطار در انطباق با نگاره‌های غنایی هفت‌گنبد بهرام گور"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.320995.1830

محمدرضا شاه‌کرمی؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری


" جلوه‌های ناتورالیسم و فابل در آثار منصور یاقوتی و عباس کاتوزیان"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.321523.1833

گلاله مرادی؛ عبدالناصر نظریانی؛ محمدامیر عبیدی نیا


واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.332065.1888

ابراهیم ثمین شریفی میاوقی؛ معصومه یعقوبی سنقرچی؛ مسعود حق لسان؛ علی جوان فروزنده


تحلیل ساختاری زمان در نگارگری رمان و روایت ( مطالعه موردی: رمان «بار دیگر شهری که دوست می داشتم» از نادر ابراهیمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.330226.1876

فاطمه کوپا؛ مریم شفیعی تابان؛ علی (پدرام) میرزایی؛ نرگس محمدی بدر


اعتبارسنجی مدل مفهومی متأثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.336102.1923

رضوانه منصوری؛ فرح حبیب؛ آزاده شاهچراغی


چگونگی شکل گیری یک ساختمان مسکونی پایدار با استفاده از مواد و مصالح هوشمند در شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.326627.1865

وحید شیخ لویی بناب؛ شهریار شقاقی


بازتاب جنسیت و سبک زندگی در خانه های دوره قاجار اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.344544.1973

سودابه محمدزاده؛ حسین سلطان زاده؛ امیرمسعود دباغ


تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.351911.2024

احسان عباسپور بائیگی؛ علیرضا رضوانی؛ هیرو فرکیش؛ سید مسلم سیدالحسینی


بررسی اسلوب های بلاغی در شعر پایداری مصطفی وهبی التل در تطبیق با مفاهیم و تشبیهات مقاومت در پوسترهای مدافعان حرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.361748.2052

طاهره سادات سید حسینی؛ ناهده فوزی؛ سیمین ولوی


بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ias.2022.364016.2067

مهدی حسن زاده جوشقان؛ ابوالفضل ابراهیمی اوزینه؛ سوسن نریمانی


نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.22034/ias.2022.339557.1944

فاطمه نیرومند پسند؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب