بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 24-43

10.22034/ias.2019.91555

چکامه ضمیری؛ کامران افشار مهاجر


معیارهای طراحی و برنامه ریزی در معماری شهرهای جدید و تاثیر آن در ماندگاری و دلبستگی ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید گلبهار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.260391.1453

اتوسا قناد؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی


نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی

دوره 14، شماره 32، دی 1397، صفحه 21-40

10.22034/ias.2018.91564

مجید دهشتی؛ مهدی خوش‌نژاد؛ سیده مریم حسینی


واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه

دوره 19، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 27-49

10.22034/ias.2022.313809.1791

سواره امیرعشایری؛ لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ فرح حبیب


تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 28-57

10.22034/ias.2018.91840

سیده الهام علوی زاده؛ سید غلامرضا اسلامی؛ فرح حبیب


مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 29-48

10.22034/ias.2020.103890

فاطمه بهرامی نژاد؛ محمد هادی کابلی