تعداد مقالات: 418

27. نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی

دوره 14، شماره 32، دی 1397، صفحه 21-40

10.22034/ias.2018.91564

مجید دهشتی؛ مهدی خوش‌نژاد؛ سیده مریم حسینی


34. انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی

دوره 13، شماره 26، تیر 1396، صفحه 25-50

شهام اسدی؛ زهره ترابی


38. تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 28-57

10.22034/ias.2018.91840

سیده الهام علوی زاده؛ سید غلامرضا اسلامی؛ فرح حبیب


42. مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 29-48

10.22034/ias.2020.103890

فاطمه بهرامی نژاد؛ محمد هادی کابلی


45. استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 44-69

10.22034/ias.2019.91556

کبری حسن‌قلی‌نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


46. بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 35-48

مهناز شایسته فر؛ معینه السادات حجازی


50. واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران

دوره 18، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 38-54

10.22034/ias.2020.236323.1275

مهدی امرائی؛ مرتضی افشار؛ خشایار قاضی زاده