تعداد مقالات: 321

28. زبان نگاره‌ها (بیان استعاری و وجوه نشانه‌ای در لایه‌های معنایی دو نگاره)

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-44

آتوسا اعظم کثیری


29. انطباق پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر با فرش ایرانی

دوره 13، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 25-50

شهام اسدی؛ زهره ترابی


32. تبیین الگوی شبه-فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی

دوره 14، شماره 29، بهار 1397، صفحه 28-57

10.22034/ias.2018.91840

سیده الهام علوی زاده؛ سید غلامرضا اسلامی؛ فرح حبیب


36. مهندسی فرهنگی در شکل گیری الگوی معماری اسلامی

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 29-48

10.22034/ias.2020.103890

فاطمه بهرامی نژاد؛ محمد هادی کابلی


39. استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

دوره 15، شماره 33، بهار 1398، صفحه 44-69

10.22034/ias.2019.91556

کبری حسن‌قلی‌نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


40. بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-48

مهناز شایسته فر؛ معینه السادات حجازی


41. عناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) در نگاره‌های جامع التواریخ

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-52

مدیر نشریه؛ شهین عبدالکریمی


43. واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران

دوره 18، شماره 41، بهار 1400، صفحه 38-54

10.22034/ias.2020.236323.1275

مهدی امرائی؛ مرتضی افشار؛ خشایار قاضی زاده


44. هنرو زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی

دوره 17، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 40-53

10.22034/ias.2021.265893.1497

الهام امیری؛ غلامحسین زرگری‌ نژاد؛ سینا فروزش


46. سیاست های فرهنگی، هنری و تجاری قالی ایرانی دوران قاجاریه (1329تا 1344)

دوره 14، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 41-62

10.22034/ias.2018.91750

آذر رسولی؛ امید علی مسعودی؛ علی دلاور


47. افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

دوره 13، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 42-54

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی


48. مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-56

مهدی محمدزاده؛ ویدا قاسمی


50. مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک

دوره 15، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 49-69

10.22034/ias.2019.101012

پیمان علیزاده اسکویی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ کامران افشار مهاجر؛ محمد رضا شریف زاده؛ محمد جواد صافیان