تعداد مقالات: 321

51. شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 49-66

10.22034/ias.2020.103891

محمد حسن دوستی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


55. عناصر پایدار معماری در بناهای دوره ال بویه با تاکید بر زیبایی شناسی نقوش

دوره 17، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 57-75

10.22034/ias.2020.246169.1326

غلام حسین امینی ارمکی؛ سینا فروزش؛ سید علی اصغر میر فتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


57. تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 15، شماره 33، بهار 1398، صفحه 70-97

10.22034/ias.2019.91557

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور


58. ویژگی های بصری و ساختاری ارسی های شهر تاریخی ماسوله

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 72-92

10.22034/ias.2019.93927

سعید حسن‌پور لمر؛ سحر طوفان


61. بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی)

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-66

ندا بلانیان‌؛ حسین سلطان زاده‌؛ سید علی اکبر صارمی‌؛ شروین میرشاهزاده‌


63. منشآت منصب قضا و جایگاه قاضیان تیموری در خطه خراسان بزرگ و انعکاس آن در نگارگری

دوره 17، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 54-71

10.22034/ias.2020.215543.1142

محمدرضا بختیاری نیازآبادی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ ابوالفضل حسن آبادی


64. نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی

دوره 13، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 55-75

روح‌اله مجتهدزاده؛ مهدی سعدوندی


66. جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

مهناز شایسته فر؛ محمد زارعی


67. افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

دوره 14، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 63-75

10.22034/ias.2018.91751

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی


68. کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 67-85

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه


71. بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار

دوره 13، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 75-100

لاله آهنی؛ آزاده یعقوب زاده؛ حمیده حرمتی


75. بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری)

دوره 14، شماره 29، بهار 1397، صفحه 90-115

10.22034/ias.2018.91842

سمیه صفاری احمدآباد؛ اسماعیل بنی اردلان؛ محمد رضا شریف زاده؛ ایرج داداشی