استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 44-69

10.22034/ias.2019.91556

کبری حسن‌قلی‌نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب‌بافی منطقۀ آلاشت مازندران

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 35-48

مهناز شایسته فر؛ معینه السادات حجازی


واکاوی نقوش سنتی در صورت بندی منبت معاصر تهران

دوره 18، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 38-54

10.22034/ias.2020.236323.1275

مهدی امرائی؛ مرتضی افشار؛ خشایار قاضی زاده


هنرو زیبایی از دیدگاه مبانی فقه اخباری و اجتهادی

دوره 17، شماره 40، اسفند 1399، صفحه 40-53

10.22034/ias.2021.265893.1497

الهام امیری؛ غلامحسین زرگری‌ نژاد؛ سینا فروزش


افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

دوره 13، شماره 28، دی 1396، صفحه 42-54

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی


تحلیل نماد پرنده در سکه های دوره ایلخانی از منظر گفتمان مذهب بر اساس الگوی اروین پانوفسکی

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 43-59

10.22034/ias.2021.262140.1478

شهره بیروتی؛ پرناز گودرزپروری؛ امیر باقری گرمارودی؛ غلامعلی حاتم


مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 45-56

مهدی محمدزاده؛ ویدا قاسمی


مطالعه تطبیقی ارتباط امر والای کانت با نقاشی‌‌های مرتبط با تصاویر حضرت مریم و مسیح در دوران بیزانس و گوتیک

دوره 15، شماره 35، آذر 1398، صفحه 49-69

10.22034/ias.2019.101012

پیمان علیزاده اسکویی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ کامران افشار مهاجر؛ محمد رضا شریف زاده؛ محمد جواد صافیان


شادمانی در غزلیات سعدی و انعکاس آن در نگارگری ایرانی

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 49-66

10.22034/ias.2020.103891

محمد حسن دوستی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری


بررسی مکان از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر (مطالعه موردی: فرهنگسرای نیاوران)

دوره 19، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 50-64

10.22034/ias.2021.278512.1579

فائزه امیری پویا؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ محسن طبسی


عناصر پایدار معماری در بناهای دوره ال بویه با تاکید بر زیبایی شناسی نقوش

دوره 17، شماره 39، آذر 1399، صفحه 57-75

10.22034/ias.2020.246169.1326

غلام حسین امینی ارمکی؛ سینا فروزش؛ سید علی اصغر میر فتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی