نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی

دوره 13، شماره 28، دی 1396، صفحه 55-75

روح‌اله مجتهدزاده؛ مهدی سعدوندی


جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 57-74

مهناز شایسته فر؛ محمد زارعی


تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 58-73

10.22034/ias.2020.234254.1260

بهاره ترکاشون؛ خسرو افضلیان؛ خسرو صحاف؛ عمید الاسلام ثقه الاسلامی


رهیافتی گونه شناسانه از تحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 60-73

10.22034/ias.2021.289602.1625

بابک پهلوان؛ احمد امین پور؛ غلامحسین معماریان


افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

دوره 14، شماره 30، تیر 1397، صفحه 63-75

10.22034/ias.2018.91751

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی


کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 67-85

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه


بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار

دوره 13، شماره 27، مهر 1396، صفحه 75-100

لاله آهنی؛ آزاده یعقوب زاده؛ حمیده حرمتی


بررسی مفهوم تشبیه و تنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری)

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 90-115

10.22034/ias.2018.91842

سمیه صفاری احمدآباد؛ اسماعیل بنی اردلان؛ محمد رضا شریف زاده؛ ایرج داداشی


معیارهای طراحی در ساختار حیاط مرکزی و تالار تابستان‌نشین خانه‌های قاجار یزد

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 93-111

10.22034/ias.2019.93928

یاسمن یزدی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ایرج اعتصام


آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 47-71

10.22034/ias.2019.93929

بیتا سودائی؛ حسین خانی


تزیینات طلاکاری حرم مطهر مولای متقیان امام علی(ع) در نجف اشرف

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 63-76

علیرضا بهرمان