تعداد مقالات: 314

78. آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 47-71

10.22034/ias.2019.93929

بیتا سودائی؛ حسین خانی


80. تزیینات طلاکاری حرم مطهر مولای متقیان امام علی(ع) در نجف اشرف

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-76

علیرضا بهرمان


81. درآمدی بر گونه‌شناسی نقوش انسانی سفال‌های زرین فام سده‌های میانه اسلامی ری و کاشان

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-82

سید هاشم حسینی؛ سمانه شیرخانی


84. بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-86

مرضیه پرورش؛ حمید فرهمند بروجنی؛ مریم لاری


85. بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران)

دوره 14، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 76-94

10.22034/ias.2018.91752

مینا عسگری؛ علی وندشعاری؛ آراده یغوب زاده


90. کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران

دوره 15، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 99-120

10.22034/ias.2019.101274

مهدی امرائی؛ مرتضی افشار؛ خشایار قاضی زاده


92. سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز

دوره 13، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 105-120

مهدی توکلی کازرونی توکلی کازرونی؛ هادی کشمیری


94. تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 14، شماره 29، بهار 1397، صفحه 115-143

10.22034/ias.2018.91843

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور


98. نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-88

حامد ایمان طلب؛ سمیه گرامی


99. بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-93

الهام صادق‌پوری؛ سیامک صفاپور؛ رسول روفه‌گر‌حق


100. مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-98

فاطمه اکبری؛ جواد حسن پورنامی؛ رحیم چرخی