تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 70-97

10.22034/ias.2019.91557

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور


ویژگی های بصری و ساختاری ارسی های شهر تاریخی ماسوله

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 72-92

10.22034/ias.2019.93927

سعید حسن‌پور لمر؛ سحر طوفان


نقش و تاثیر آیات قرآن در معماری مساجد (با تاکید بر کتیبه های قرانی مسجد جامع اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.259169.1448

نانسی ساکی


بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزیینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی)

دوره 12، شماره 25، مهر 1395، صفحه 53-66

ندا بلانیان‌؛ حسین سلطان زاده‌؛ سید علی اکبر صارمی‌؛ شروین میرشاهزاده‌


منشآت منصب قضا و جایگاه قاضیان تیموری در خطه خراسان بزرگ و انعکاس آن در نگارگری

دوره 17، شماره 40، اسفند 1399، صفحه 54-71

10.22034/ias.2020.215543.1142

محمدرضا بختیاری نیازآبادی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ ابوالفضل حسن آبادی


نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی

دوره 13، شماره 28، دی 1396، صفحه 55-75

روح‌اله مجتهدزاده؛ مهدی سعدوندی


جایگاه و بررسی متون مذهبی و ادبیات عرفانی جامی در نگاره یوسف و زلیخا

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 57-74

مهناز شایسته فر؛ محمد زارعی


تصویرالگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبنی بر آرا فلاسفه معاصر

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 57-70

10.22034/ias.2020.253793.1410

رویا بویری؛ عباس قلتاش؛ سید احمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی


تأثیر تحولات معماری اواخر دوره قاجار بر تزیینات خانه های مشهد

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 58-73

10.22034/ias.2020.234254.1260

بهاره ترکاشون؛ خسرو افضلیان؛ خسرو صحاف؛ عمید الاسلام ثقه الاسلامی


رهیافتی گونه شناسانه از تحلیل فضایی و کالبدی خانه های بومی اردبیل

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 60-73

10.22034/ias.2021.289602.1625

بابک پهلوان؛ احمد امین پور؛ غلامحسین معماریان


افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

دوره 14، شماره 30، تیر 1397، صفحه 63-75

10.22034/ias.2018.91751

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی


کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 67-85

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه


بررسی جلوه‌های بصری و محتوایی حکایت شیخ صنعان در هنرهای تصویری دوره قاجار

دوره 13، شماره 27، مهر 1396، صفحه 75-100

لاله آهنی؛ آزاده یعقوب زاده؛ حمیده حرمتی