بررسی کتیبه‌های کوفی مسجد جامع نایین

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 75-86

مرضیه پرورش؛ حمید فرهمند بروجنی؛ مریم لاری


بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی(نواحی مرکزی ایران)

دوره 14، شماره 30، تیر 1397، صفحه 76-94

10.22034/ias.2018.91752

مینا عسگری؛ علی وندشعاری؛ آراده یغوب زاده


کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر آثار هنرمندان تهران

دوره 15، شماره 35، آذر 1398، صفحه 99-120

10.22034/ias.2019.101274

مهدی امرائی؛ مرتضی افشار؛ خشایار قاضی زاده


سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز

دوره 13، شماره 26، تیر 1396، صفحه 105-120

مهدی توکلی کازرونی توکلی کازرونی؛ هادی کشمیری


تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 115-143

10.22034/ias.2018.91843

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور


نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 77-88

حامد ایمان طلب؛ سمیه گرامی


بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت

دوره 12، شماره 25، مهر 1395، صفحه 83-93

الهام صادق‌پوری؛ سیامک صفاپور؛ رسول روفه‌گر‌حق


مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 87-98

فاطمه اکبری؛ جواد حسن پورنامی؛ رحیم چرخی


تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه‌بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه‌الشیعه)

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 87-102

10.22034/ias.2020.255999.1433

علیرضا حاجی صادقیان نجف‌آبادی؛ علی فتح اللهی؛ محمدرضا ابویی مهریزی


بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری

دوره 18، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 92-102

10.22034/ias.2020.220646.1196

حمیرا برنایی مجد؛ علی اکبر امینی؛ عبدالرسول حسنی فر


تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 94-108

10.22034/ias.2021.243735.1313

ربابه تقی زاده بروجنی؛ عباس بزرگمهر؛ زهرا اکبرزاده نیاکی