پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)

دوره 14، شماره 31، مهر 1397، صفحه 134-163

10.22034/ias.2018.91708

علیرضا خواجه احمد عطاری؛ مسعود آذربایجانی؛ حمیدرضا شعیری؛ دکتر صادق رشیدی؛ زینب حکمت


فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 144-171

10.22034/ias.2018.91847

اکرم محمودی؛ علی اصغر جوانی؛ فرهنگ مظفر؛ فرزانه فرخ فر


کارکرد نمادین رنگ‌ در فضاسازی انیمیشن‌های مذهبی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.251623.1377

پیام زین العابدینی؛ مائده منطقیان


گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 89-100

حمید فرهمند بروجنی؛ پروین سلیمانی


بررسی نشانه شناسی مهرهای اسناد (سید علی موسوی نژاد سوق) مجموعه بنیاد پژوهش های اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 99-114

سعیده باقرپور نجف آباد؛ منصور مهرنگار؛ محمد خزایی


شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 99-126

10.22034/ias.2020.252222.1392

نجاتعلی خورشیدی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 106-120

10.22034/ias.2022.364016.2067

مهدی حسن زاده جوشقان؛ ابوالفضل ابراهیمی اوزینه؛ سوسن نریمانی


حضور امام رضا و گسترش تحولات تشیع در خراسان بزرگ و انعکاس آن در آثار تاریخی وقف شده آستان قدس رضوی

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 109-124

10.22034/ias.2020.236880.1286

محمد جواد جعفری؛ سید اصغر محمود آبادی؛ کیوان لولوئی؛ حمید رضا جدیدی


ورود طب مدرن و جلوه‌های تحول آن در ایران عصر قاجار(با تاکید بر نسخ مصور قاجاری)

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 129-153

10.22034/ias.2019.95736

فاروق طولی؛ نصرا له پورمحمدی املشی؛ بشری دلریش؛ طهماسب طالبی


مضامین استعاره‌ها در منظومۀ سبیکة الذهب در تطبیق با آیات قرآن و انعکاس آن در مصداق هنری

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 137-185

10.22034/ias.2020.104192

بتول علی زاده ماهانی؛ محمد سلامتیان؛ عبدالرضا مدرس زاده