غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 147-164

10.22034/ias.2021.270432.1522

سولماز رزاق زاده شبستری؛ رضا حیدری نوری؛ ملک محمد فرخزاد


نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 190-223

10.22034/ias.2020.104194

علی اکبر امینی؛ سیداسدالله اطهری؛ علیرضا نورا


توانمندی اقتصادی امپراطوری هخامنشی با تکیه بر شبکه های ارتباطی و انعکاس ان بر سنگ برجسته های تخت جمشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.262819.1476

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


ترویج سبک زندگی اجتماعی با استناد بر قرآن و سنت و با تاکید بر هنرهای تصویری در رسانه

دوره 17، شماره 39، آذر 1399، صفحه 180-195

10.22034/ias.2020.210889.1103

رحمت رزاقی؛ محسن نورائی؛ زینب السادات حسینی؛ سید محسن موسوی؛ حسن خجسته باقرزاده


استانداردهای پایداری در شکل گیری ساختار و عناصر معماری اقلیم گرم و خشک

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 187-214

10.22034/ias.2019.95842

کبری حسن‌قلی‌نژاد یاسوری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان (از سلجوقی تا صفویه)

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 222-253

10.22034/ias.2020.104211

امیر کوچی؛ محمود خواجه میرزا؛ اردشیر اسدبیگی


تحلیل، گونه‌‌‌شناسی و تاریخ‌‌گذاری گچ‌بُری‌‌های کاخ کوه‌‌خواجه

دوره 15، شماره 35، آذر 1398، صفحه 233-261

10.22034/ias.2019.101789

زهیر واثق عباسی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی