تعداد مقالات: 314

207. ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران

دوره 16، شماره 37، بهار 1399، صفحه 317-335

10.22034/ias.2020.109319

امین نادری رمضان آباد؛ علی بحرانی پور؛ هوشنگ خسروبیگی؛ بهادر قیم


209. برند سازی گردشگری فرهنگی با تاکید بر بازاریابی تجربی (نمونه مورد مطالعه: شهر نیشابور)

دوره 16، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 300-327

10.22034/ias.2020.237093.1284

فاطمه فرامرزپور؛ پرویز سعیدی؛ محمدباقر گرجی؛ امیر اخوان فر


211. هویت ایرانی در داستان ها و استعاره های تاریخ بیهقی از دوره غزنویان

دوره 17، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 322-335

10.22034/ias.2020.233616.1257

لیلا کامرانی؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


214. بازتاب نمادها و نشانه های ماندالا در داستان مصور کودک و نوجوان

دوره 16، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 328-343

10.22034/ias.2019.208452.1077

محمود فیروزی مقدم؛ طاهره حمیدی؛ عباس خیرآبادی


219. شخصیت پردازی در حکایت های الهی نامه عطار نیشابوری

دوره 17، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 350-365

10.22034/ias.2020.218525.1181

مهدی نصرتی؛ حبیب اله جدید الاسلامی؛ احمدرضا کیخای فرزانه


224. تطبیق جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی های سهراب سپهری

دوره 17، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 367-387

10.22034/ias.2019.209104.1080

فتانه جلال کمالی؛ مرتضی رزاق پور؛ علی صادقی شهپر؛ حسین اردلانی