تعداد مقالات: 314

301. تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.294191.1656

شهره بهروزه؛ پرنوش پژوهش؛ ماندانا هاشمی اصفهانی


302. بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستان های تمثیلی مرزبان نامه، پنجاتترا و کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.296076.1665

خدیجه محمودی؛ حسین منصوریان؛ حسین پارسائی


304. تبیین سیاست های مذهبی و هنری در جغرافیای متصرفات ایوبیان( 567-648ق/1172-1253م)

دوره 18، شماره 42، تابستان 1400

10.22034/ias.2020.242395.1309

مهری خوش چهره؛ بشری دلریش؛ شهربانو دلبری


305. سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.296678.1669

هومن محبی گرمی؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ محمد مهدی غیائی


308. تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2020.252480.1388

شهناز دهقان باغ بردانی؛ سید احمد هاشمی؛ دکتر مختار رنجبر؛ علی اصغر ماشینچی


309. تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.302844.1708

علیرضا حاج وزیری؛ پرناز گودرزپروری؛ اسماعیل بنی اردلان


310. زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ias.2021.295959.1664

امیدعلی شیخی کن کت؛ فهیمه اسدی؛ علیرضا فاطمی؛ کبری بهمنی


311. جایگاه باستان گرایی و نمادهای اسطوره‌ای در برجسته سازی ( شعر و نگارگری)

دوره 18، شماره 42، تابستان 1400

10.22034/ias.2021.299492.1690

زینب خطیری؛ سید فضل الله رضوی پور؛ آرش مشفقی


312. جایگاه هنر و زیبایی شنایی در تفکرات ابن سینا و سهروردی با تاکید بر هنر صفوییه

دوره 18، شماره 42، تابستان 1400

10.22034/ias.2021.300981.1701

سیما علیپور مقدم؛ سعید شاپوری؛ انشالله رحمتی


313. شخصیت زن در سبک فکری نظامی بر اساس دیدگاه سیمون دوبووار (مطالعه موردی: خمسه نظامی طهماسبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/ias.2021.303813.1714

رقیه حبیبی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری


314. صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/ias.2021.303817.1715

محمدباقر زینالی؛ علی الهامی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی