بازشناخت ابعاد عینی و ذهنی زیبایی‌شناسی معماری اسلامی در دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ،دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه باستانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

در طول تاریخ، زیبایی به­عنوان جاذبه­ای ازلی مطرح بوده و در رشته­های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. زیبایی تنها امری ذهنی نیست بلکه باید آن را به عنوان حقیقتی عینی درک کرد. بناهای دوران اسلامی به­عنوان پدیده­های مهم شهری، از نظر ویژگی­های زیباشناسانه اهمیت ویژه­ای دارند. از ­این­ رو، در دهه­های گذشته پژوهشگران خارجی و داخلی به بررسی جنبه‌های گوناگون آن پرداختند. این تحقیق به صورت خاص، بر بُعد زیبایی‌شناسی محیط و کالبد معماری تاکید دارد. این کار پژوهشی به روش «تحلیلی-کاربردی» انجام شده است و در حوزه مطالعات میدانی، «روش پیمایشی» با ابزار گردآوری داده از راه مشاهده «عینی» از بناهای اسلامی و «پرسش­نامه» به روش ذهنی صورت گرفته ­است. اولویت­بندی داده­های عینی و ذهنی زیبایی از کالبد و مکان معماری، به خصوص معماری اسلامی دوران معاصر در کانون توجه این پژوهش بوده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که معیارهای عینی و ذهنی مردم و معماران اندکی با هم تفاوت دارد، اما ادراک عینی زیبایی از محیط و کالبد معماری در هر دو گروه، موضوعی مهم است. همچنین، بررسی داده­ها نشان می­دهد که زیبایی ساختار، کالبد و فضای معماری  بر درک عینی و ذهنی زیبایی‌شناسی معماری اثری مهم دارد.
هدف‌های پژوهش:

بررسی ابعاد عینی و ذهنی زیبا­یی­شناسی معماری اسلامی
تحقیق و اولویت­بندی شاخص­های زیبایی­شناسی در بُعد عینی و ذهنی در معماری اسلامی معاصر

سوالات پژوهش:

ابعاد عینی و ذهنی زیبایی­شناسی چگونه در آثار معماری اسلامی دوران معاصر نمود پیدا کرده ­است؟
زیبایی ساختار و فضای معماری چه تاثیری بر درک عینی و ذهنی زیبایی‌شناسی معماری دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the Objective and Subjective Dimensions of the Aesthetics of Islamic Architecture in the Contemporary Era

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Karimi 1
  • Ebrahim Moradi 2
1 PhD Student of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Archeology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Throughout history, aesthetics has been considered as an ancient attraction and has been discussed in various fields. Beauty is not just a matter of the mind, it must be understood as an objective truth. The strcutures of the Islamic era, as important urban phenomena, are of special importance in terms of aesthetic features. Thus, in recent decades, foreign and domestic researchers have examined various aspects of such a perspective. Thus this research, exclusively, emphasizes the aesthetic dimension of the environment and the form of architecture.
This research study is carried out via an analytical-applied means with a "survey method" in field studies; moreover, data is collected by objective observation of Islamic buildings and a subjective "questionnaire”. The prioritization of objective and subjective aesthetic data of the body and place of architecture, particularly contemporary Islamic architecture is the focus of this research. The research findings show that the objective and mental criteria of people and architects are slightly different, but the objective perception of beauty of the environment and the body of architecture in both groups is significant. Likewise, the study of data displays that the beauty of the structure, body and architectural space has an imperative effect on the objective and mental understanding of the aesthetics of architecture.
Research objectives:
1. Examining the objective and subjective dimensions of the aesthetics of Islamic architecture
2. Research and prioritization of aesthetic indicators in objective and subjective dimensions in contemporary Islamic architecture
Research questions:
1. How have the objective and subjective dimensions of aesthetics been reflected in the works of contemporary Islamic architecture?
2. What effect does the beauty of the structure and space of architecture have on the objective and subjective understanding of the aesthetics of architecture?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Islamic architecture
  • the concept of objectivity
  • the concept of subjectivity
  • contemporary era