بازتاب نمادها و نشانه های ماندالا در داستان مصور کودک و نوجوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات فارسی،عضو هیدت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تربت حیدریه

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاداسلامی واحد تربت حیدریه

10.22034/ias.2019.208452.1077

چکیده

ماندالا یکی از مهم­ترین کهن­الگوهای یونگ است که با برخی اعداد، اشکال هندسی و مفاهیم ارتباط دارد.  مهم‌ترین مضمون آن وحدت و برجسته­ترین شکل هندسی آن، دایره می­باشد که می­توان نمود آن را در هنر و ادبیات مشاهده کرد. نویسندگان داستان­های کودک و نوجوان از کهن­الگوهای اساطیری به­عنوان ابزاری برای غنای داستان­های خود بهره­برده­اند. ماندالا یکی از این کهن­الگوهاست که در داستان­های کودک و نوجوان مورد استفاده قرار گرفته­است. با توجّه به این­که نویسندگان کودک و نوجوان گرایش زیادی به اساطیر دارند و لازم است با دیدی علمی به استفاده از این ابزار کارآمد پرداخته­شود، در این مقاله سعی شده­است به روش کتابخانه­ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی بازتاب ماندالا در داستان­های کودک و نوجوان بررسی شود. به­همین منظور ابتدا ماندالا به­صورت مختصر تعریف شده و سپس این نوع کهن­الگو در داستان­های کودک و نوجوان مورد تحلیل قرارگرفته­است. به­نظر می­رسد ماندالا در داستان­های کودک و نوجوان در قالب نمادهایی مانند زمان، ماه، خورشید، غار، چشمه، اعداد و دایره بیان شده­است.
اهداف:
1.ارائه تحلیلِ الگوهای ماندالا در ادبیات داستانی کودک و نوجوان
2.بررسی کارکرد ماندالا در ادبیات کودک و نوجوان
سؤالات
1.ماندالا به چه شکل­هایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان بروز یافته است؟
2.حضور ماندالا در ادبیات کودک و نوجوان چه کارکردی دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflect Mandala symbols and symbols in the story of a child and adolescent

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Firouzi moghadam 1
  • Tahereh Hamidi 2
  • Abbas Kheirabadi 1
1 Doctor of Persian Language and Literature, Faculty Member of Islamic Azad University Torbat Heydariyeh Branch
2 PhD student in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch
چکیده [English]

Mandala is one of Jung's most important archetypes associated with some numbers, geometric shapes and concepts, the most important of which is unity and the most prominent geometric shape of the circle that can be observed in art and literature. Kurdish. Child and adolescent storytellers have used mythological archives as a tool to enrich their stories. Mandala is one of the archetypes used in the stories of children and adolescents. Given that children's and adolescent writers tend to be mythical and need to be scientifically applied using this efficient tool, this paper has attempted a library-based approach with a descriptive-analytic approach. Examine Mandala in the stories of children and adolescents. For this purpose, Mandala is first briefly defined and then this type of archetype is analyzed in the stories of children and adolescents. Mandala appears to be expressed in the stories of children and adolescents in symbols such as time, moon, sun, cave, fountain, numbers, and circle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The story of child and adolescent
  • myth
  • archetype
  • mandala