توصیفات (نمادهای) بصری آزادگی در اشعار محمد عفیفی مطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عرب ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه زبان و ادبیات عرب ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

10.22034/ias.2020.200561.1013

چکیده

 شعر و ادبیات همواره بازتابی از رویدادهای زندگی فردی و اجتماعی افراد است. از سوی دیگر نقش مهمی در ایجاد انگیزش دارد، لذا شعر در دوره­های مختلف تاریخی در عین حال که ابزاری برای بیان احساسات بوده است، قدرت زیادی نیز در ایجاد انگیزه در عرصه­های مختلف داشته است. مصر از یکی از کشورهایی است که در دوره معاصر مجموعه پیچیده از رویدادهای داخلی و خارجی را تجربه کرده است. مسئله­ای که می­توان اینجا مطرح کرد، بازتاب این تحولات و نوع مواجهه با آن در اشعار شاعران معاصر مصری مانند محمد عفیفی مطر است. عفیفی مطر از شاعران متعهد مصر در دوره معاصر است که با بن­مایه­های پایداری علیه استبداد داخلی و ظلم و ستم آن­ها شعر سروده و جلوه­های مقاومت با رویکرد آگاهی­بخشی و ملی- میهنی و با تکیه بر وطن­دوستی و ظلم­ستیزی، مشخصه­ی اصلی آثار و درون مایه اشعارش  شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر داده­های کتابخانه­ای  انجام شده است. یافته­های این پژوهش حاکی از این است که مطر ساختار شعر نو را بر قالب کهن شعر ترجیح داده و این قالب را وسیله­ای دلنشین برای بیان آرمان­ها و اهداف خود برگزیده است. دیوان محمد عفیفی مطر  سرشار از مضامینی چون برانگیختن مردم برای مبارزه با حاکمان ستمگر، میهن­پرستی، عدم سکوت در برابر ظلم و ستم، لزوم خروج اشغالگران از مصر، امید به آزادی و از بین رفتن ظلم و جور و ... است. همین مسئله سبب شده است تا توصیفات بصری درباره آزادگی  و مقاومت در اشعار او مشهود باشد.
اهداف پژوهش
1. بررسی مضامین تشکیل­دهنده اشعار محمد عفیفی مطر
2. تبیین و ترسیم  نمادهای بصری آزادگی و پایداری در اشعار محمد عفیفی مطر
سؤالات پژوهش
1. اشعار محمد عفیفی مطر دارای چه مضامینی است؟
2. نمادهای بصری آزادگی و مقاومت چه جایگاهی در اشعار محمد عفیفی مطر دارند؟          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Strategies Allocating Future Environmental Consequences in Coastal Architecture (Coastal Tourism in Kish Island)

نویسندگان [English]

  • mohamadreza salmani 1
  • Sondos Kordabadi 2
1 Department of Arabic language and literature , central Tehran branch , Islamic azad university , Tehran , iran
2 Department of Arabic Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the environment and its threatening problems is one of the most vital challenges facing diverse societies. Therefore, this issue overshadows various dimensions of new plans and ideas promoting within the society. Architecture, as one of the structures that is closely related to the earth and the face of nature, can play a chief role in environmental issues. The Kish Island, considered by the tourism and cultural sector, is one of the most central and strategic areas in the current geography of Iran; therefore, the study of coastal architecture and the environmental challenges is an essential and evaluable issue. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical research in terms of method and nature. In this study, while introducing coastal tourism, the role of tourists and the environmental effects of related projects in the destruction of the environment and coastal architecture of Kish Island have been studied. Moreover, the collected data have been processed and analyzed using the SWOT analytical model. Findings confirm that based on the internal factors evaluation matrix, internal factors have not reacted well in tourism and coastal architecture and strengths and weaknesses have not been applied appropriately. Also, the study of external factors evaluation matrix shows that organizations and tourists in coastal architecture and tourism have reacted relatively well to external factor; and despite internal weakness, with the use of matrix-based interactive strategies based on the optimal strategy, the existing opportunities can be applied to remove obstacles.
Research aims:
1. Examining the strengths, weaknesses, opportunities and threats affecting coastal architecture
2. Finding optimal strategies to improve the quality of coastal architecture in Kish
Research questions:
1. What effect will the environmental factors of tourism-related projects have on the coastal architecture of Kish?
2. What are the strategies to deal with the destructive effects on the coastal architecture of Kish Island?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kish Island
  • Applicable changes
  • Coastal Architecture (Coastal Tourism)
  • Environment