جایگاه اجتماعی زنان در دوره ساسانی (به استناد مُهرها و اثر مُهرها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و باستان‌شناسی، واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران

2 گروه تاریخ، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی- شاهرود- ایران

3 گروه تاریخ و باستان شناسی، واحد تهران مرکزی - دانشگاه آزاد اسلامی - تهران- ایران

10.22034/ias.2020.227833.1232

چکیده

آگاهی‌های به دست آمده در زمینه تاریخ اجتماعی در ایران باستان به دلیل شیوه تاریخ‌نگاری و محدودیت منابع مکتوب همواره مشکلاتی را بر سر راه پژوهشگران قرار داده است. در این میان آثار بر جای مانده از دوره ساسانی(224-651م) به لحاظ کمّی و کیفی اطلاعات بیشتری در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند. اگرچه سهم زنان به عنوان جمعیتی قابل توجه از جامعه با محدودیت مواجه است. مسأله مورد بررسی در این پژوهش چگونگی بازشناسی وضعیت زنان در دوره ساسانی براساس مهرهای برجای مانده از این دوره است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده­های کتابخانه­ای انجام شده است. یافته­های پژوهش حاکی از این است که به گواهی مهرها، اثرمهرها، سکه‌ها و سایر آثار هنری دوره ساسانی، زنان علاوه بر مقام ملکه، به مقام پادشاهی نیز رسیده­اند. مهرهایی نیز از تصاویر زنان در کنار مردان، صحنه‌هایی چون صحنه اهدای گل که به عنوان درخواست ازدواج و پیمان بستن تلقی می‌شوند تصویر شده است. استفاده از نقش‌مایه‌های زنان بر روی مهرها و دیگر آثار هنری را می‌توان تحول و نگرشی جدید نسبت به زنان در جامعه ساسانی تلقی کرد.
اهداف پژوهش
1. بررسی جایگاه زنان در جامعه ایران در دوره ساسانی.
2. واکاوی جایگاه زنان در دوره ساسانی با تکیه بر مهرهای این دوره.
سؤالات پژوهش
1.زنان در دوره ساسانی از لحاظ جایگاه اجتماعی در چه موقعیتی بوده‌اند؟
2.مهرهای برجای مانده از دوره ساسانی چه روایتی از جایگاه زنان در جامعه دارند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Status of Women in the Sassanid Period (Based on the Seals and its Effects)

نویسندگان [English]

  • behrokh jamali 1
  • mohamad hassani 2
  • mehrnaz behroozi 3
1 Department of history and Archaeology, Tehran Central Tehran Branch,Islamic Azad University,tehran,iran
2 Department of historyIslamic Azad University,shahrood Branchshahrood ,Iran(corresponding author)
3 asisstant of professor history , islamic azad university, central tehran branch
چکیده [English]

The knowledge gained in the field of social history in ancient Iran has constantly caused complications for researchers due to the method of historiography and the limitation of written sources. Meanwhile, the remnants of the Sassanid period (224-651 AD) provide researchers with more information in terms of quantity and quality. Nonetheless, the share of women as a significant population in society is limited. The issue under investigation in this study is how to recognize the situation of women in the Sassanid period based on the remaining seals of the mentioned period. This research has been done by a descriptive and analytical method whilst focusing on library data. The findings of the research indicate that according to the seals, stamps, coins and other works of art of the Sassanid period, in addition to the status of the queen, women have also reached the status of monarchy. Scenes of women next to men in the act of flower-giving acts considered as a request for matrimony and marriage is seen. The use of women's motifs on seals and other works of art can be considered as a new development and attitude towards women in Sassanid society.
Research aims:
1. A study of the position of women in Iranian society in the Sassanid period.
2. An analysis of the position of women in the Sassanid era based on the seals of this period.
Research questions:
1. What was the position of women in the Sassanid period in terms of social status?
2. What is the narration of the position of women in society in the remaining seals of the Sassanid period?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid Period
  • seals
  • position of women