بررسی نقش دلبستگی مکان در شکل‌گیری هویت مکانی نوین، بر پایه پیمایش ظرفیت انطباقی شهروندان از نماهای مسکونی شهری مدرن در منطقه یک شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 آموزشکده فنی حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22034/ias.2020.253329.1402

چکیده

هویّت افراد جامعه در پرتو علل و عوامل مختلفی شکل می­گیرد. مکان یا محیط یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر در هویّت­بخشی به افراد است. ورود و توسعه­ی تفکر مدرن در شهر ایرانی، موجب تغییر و دگرگونی کالبد و شکل شهر در یک قرن گذشته شده است. این روند به ویژه در یک دهه گذشته و بعد از انقلاب اسلامی، با رشد تکنولوژی سرعت داده شده است. با این وجود سازمان­دهی جامع و کاملی برای تغییر ذهنیت افراد و سازگاری هویتی آن­ها با کالبد جدید صورت نگرفته است. به نظر می­رسد حضور و استفاده شهروندان از این محیط­های تغییر شکل داده شده، به تدریج موجب به وجود آمدن نوعی دلبستگی مکانی در آن­ها شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر رویکردِ کمی و کیفی انجام شده است. برای رسیدن به هدف پژوهش، پس از تعریف و تبیین مفاهیم دلبستگی مکانی، هویت مکانی و ظرفیت انطباقی، مدل مفهومی تحقیق تبیین و تعریف شد و بر مبنای آن پرسشنامه­ای ساختار یافته، طراحی شد. شهروندان و ساکنان منطقه یک شهر تهران با توجه به شرایط ساختمان­های مدرن این منطقه، به عنوان نمونه مورد مطالعه تحقیق انتخاب شدند. بنابراین، پس از توزیع پرسشنامه تحقیق و بررسی این داده­ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری، یافته­های تحقیق گزارش شد. نتایج استخراج شده از یافته­ها نشان دادند که دلبستگی مکانی به تنهایی و به صورت مستقیم قادر به ساخت هویت در شهر مدرن نخواهد بود و لازم است پیش از آن نوعی انطباق و سازگاری ذهنی در ادراکات شهروندان نسبت به شرایط محیطی جدید صورت پذیرد.
اهداف پژوهش
1.دستیابی به شاخص­های دلبستگی مکانی شهروندانِ منطقه یک شهر تهران از نماهای مدرن.
2.شناخت و مطالعه چگونگی اثرگذاری دلبستگی مکانی نماهای شهری مدرن بر شکل­گیری هویت مکانی در شهروندان منطقه 1 شهر تهران.
سؤالات پژوهش
1.چه شاخص­هایی معرّف و نشان­دهنده دلبستگی مکانی در شهروندان منطقه یک شهر تهران می­باشند؟
2.نماهای شهری مدرن، با در نظر گرفتن ظرفیت انطباقی افراد، چگونه و طی چه سازوکاری بر هویت مکانی آن­ها در منطقه یک شهر تهران اثرگذار می­باشند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Place Attachment in the Formation of a New Spatial Identity, Based on Surveying the Adaptive Capacity of Citizens from Modern Urban Residential Views in Region One Area of Tehran

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Gheimati 1
  • Iraj Etesam 2
  • Ali Alaie 3
1 Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish, Iran
2 Faculty of Art and Architecture, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University,, Tehran, Iran
3 Department of Architecture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Investigating the Role of Place Attachment in the Formation of a New Spatial Identity, Based on Surveying the Adaptive Capacity of Citizens from Modern Urban Residential Views in Region One Area of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial attachment
  • spatial identity
  • Adaptive Capacity
  • Urban views
  • Tehran