فرهنگ سازی تلویزیونی با تاکید بر جایگاه هنر برای کودکان و نوجوانان، مورد شناسی شبکه بهارستان تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فلسفه فرهنگ، بخش رسانه آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان

10.22034/ias.2020.254751.1425

چکیده

فرهنگ نقشی محوری در حیات اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف دارد و به معنای مجموعه ای از  ارزش ­های اجتماعی  است  که در جوامع مختلف به مرور ساخته شده و به نسل ­های بعد منتقل می­شوند. امروزه، رسانه ­ها تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای انتقال فرهنگی شده ­اند. اکثر قریب به اتفاق انسان­ ها در تعامل با رسانه ­ها هستند و حدود یک ‌سوم اوقات بیداری ما صرف بهره ­مندی از رسانه‌ها می‌شود. ارتباط و فرهنگ محکوم به همزیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ و فرهنگ، مشخص ­کننده ساختار، معنا و زمینه‌ ارتباطی است که صورت می‌گیرد. بدون ارتباط هیچ فرهنگی قادر به بقا نیست. وسایل ارتباط جمعی مهم ترین شاخصه جامعه مدرن به شمار می ­آیند و شامل رادیو، تلویزیون، سینما، نشریات و اینترنت، هستند. در این میان نقش رسانه ­های تصویری و به خصوص تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها برجسته ­تر است و در مقایسه با دیگر رسانه ­ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. این امر به خصوص آنجا تحقق می ­یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه ­های تلویزیون مطرح هستند. در این میان کاربست هنر و هنرهای تصویری نقش محوری در این فرهنگ سازی در کودکان و نوجوانان دارد. در این تحقیق، فرایند فرهنگ ‎سازی توسط تلویزیون کودک تاجیکستان (بهارستان) با ارائه مواردی، مانند: فرهنگ دیداری، فلسفه رسانه، تلویزیون کودک، بررسی شده است. روش تحقیق در این پژوهش، مطالعات اسنادی کتاب‌های فارسی، انگلیسی، تاجیکی و روسی درباره تلویزیون کودک و نوجوان است و مصاحبه هدایت شده با کارمندان و مدیریت شبکه بهارستان و بازدید از این شبکه و مشاهده حدود ۱۴ ماه برنامه‌های تلویزیون بهارستان در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بوده، که ۶ ماه از این بازبینی تحلیل شده است؛ همچنین از پرسشنامه محقق‌ساخته برای سنجش تاثیر فرهنگ‌سازی شبکه بهارستان برکودکان فارسی‌زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان استفاده شده است. یافته­ های تحقیق حاکی از تأثیر هنرهای تصویری از طریق نهادینه سازی ارزش ­های فرهنگی نقشی مهمی در فرهنگ سازی تلویزیونی در کودکان  و نوجوانان دارد.
هدف پژوهش:
1.واکاوی نقش تلویزیون در فرهنگ سازی در گروه سنی کودک و نوجوان.
2. بررسی چگونگی فرهنگ سازی تلویزیونی با تأکید بر جایگاه هنر در کودکان و نوجوانان.
سوال پژوهش
1.تلویزیون به عنوان یک رسانه تصویری چه نقشی می­تواند در فرهنگ سازی در کودکان و نوجوانان داشته باشد؟
2.تلویزیون بهارستان، چه فلسفه بنیادینی برای فرهنگ سازی در کودکان و نوجوانان دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TV culture building with emphasis on the art status for children and teens case study of Baharestan network of Tajikistan

نویسندگان [English]

  • Elahe Kasmaei
  • Sauodollah Rahimof
Department of Philosophy of Culture, Media Department of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Dushanbe. Tajikistan
چکیده [English]

Communication and culture have to coexist. Communication is the product of culture, an indicator of the structure, mean, and communication field. No culture can survive without communication. The mass media is the most important index of modern society and includes radio, TV, cinema, publications, and the Internet. Meanwhile, the visual media, particularly TV, is more significant and desired than the other media. This matter is actualized particularly where children are proposed as the serious applicants of TV programs. In this research, the culture-building by the Tajikistan child TV program (Baharestan) is studied by proposing cases such as visual culture, media philosophy, and child TV. The methodology of this research is documentary studies by Persian, English, Tajik, and Russian books about children and teens TV, the guided interview by employees and management of Baharestan network and viewing of this network, and monitoring 14 months of Baharestan TV programs in 2012 and 2013 that 6 months of this revision was analyzed. Moreover, the researcher-made questionnaire was used to measure the effect of culture-building of Baharestan network on Persian-language children of Iran, Tajikistan, and Afghanistan. According to the obtained results in this research, it was tried to study all the relevant and efficient details of the growth and culture-building of children through TV by case stud of Baharestan TV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV
  • children and teens
  • Culture-Building
  • Tajikistan
ایمان، محمد تقی؛ مرادی، گلمراد. (1388). "بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران : نمونه موردی شهر کرمانشاه". جامعه شناسی کاربردی، شمار22، 170-147.
انورالخولی، امین الشیخ. (1381). جامعه شناسی ورزشی، ترجمه حمیدرضا شیخی، تهران: سمت.
بری، گونتر؛ جیل مک، آلر. (1380). تلویزیون کودک. نصرت فتی، چاپ اول، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش).
بیان معمار، سید احمد. (1379). "تلویزیون و آثار تربیتی". پژوهش­های فلسفی- کلامی، شماره4، 10-1.
پارسمهر، مهربان. (1388). جامعه ورزش. یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
پستمن، نیل. (1378). زندگی در عیش. مردن در خوشی. ترجمه صادق طباطبایی، تهران: انتشارات اطلاعات.
روح الامینی، محمود. (1390). زمینه فرهنگ­شناسی. چاپ دهم. تهران: انتشارات عطار.
حسینی، حسن. (1388). زیبایی­شناسی و فلسفه رسانه، تهران: مهر نیوشا.
ساروخانی، باقر. (1387). کودکان و رسانه­های جمعی، تهران: اداره کل پژوهش و آموزش سیما.
جوکار، قاسم. (1386). "بررسی تأثیر تلویزیون بر کودکان". معرفت، شماره 117، 24-13.
قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا. (1391). "مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش". تهران: انتشارات نشر ورزش.
کاشف، سیدمحمد. (1390). مدیریت اوقات و تفریحات سالم. تهران:  انتشارات مبتکران.
کوتز، مایا. (2010). تنوع و تشابه و تلویزیون کودک. الهه کسمایی، مونیخ:IZI
کوتز، مایا. (2008). دختر و پسر بودن. الهه کسمایی، مونیخ:IZI
گیدنز، آنتونی. (1382). فراسوی چپ و راست، محسن ثلاثی، چاپ اول، تهران: نشر علمی.
یونیسف. (2012). اصول مبتنی  بر اخلاق در مورد کودکان. تهران: ایران.
Moshiri , L. (2011). Impact of Labour Migration on Children left behindin Tajikistan. Doushanbeh, Tajikistan:  Unicef ,Oxford policy Management                                                .
Moses, S.,  &Abdakahhor, A. (2011). Television and Radio in Tajikistan on the Historic Route. Tajikistan - Dushanbe: ER-graph.