نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه هنر،دانشکده هنرومعماری،واحدهمدان،دانشگاه آزاداسلامی،همدان،ایران

3 دانشیار دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 مدرس دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22034/ias.2021.288038.1618

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Power of Emotion in the Artwork of the Disabled Photographer with Emphasis on the Philosophy of the Bodyless Body of Jill Deleuze (Case Study of the Works of Pete Eckert and Ahmad Zolkarnian)

نویسندگان [English]

  • Pedram Dadfar 1
  • Hosein Ardalani 2
  • Mohammadreza Sharifzadeh 3
  • Zahra Golnaz Manteghi Fasaie 4
1 PhD student in Philosophy of Art, Faculty of Art and Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor,Department of philosophy of Art,Hamedan Branch,Islamic Azad University,Hamedan,Iran(IAUH)
3 Associate Professor, Faculty of Arts, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Lecturer, Faculty of Art and Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of the body
  • Deleuze
  • the disabled
  • Photography