سیر تاثیر گذاری نمادها، نشانه ها در تبیین معنای معماری در خانه های تاریخی دوره قاجارنمونه موردی شهرهای اردبیل ، تبریز ، ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری ، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار،دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ، تهران ، ایران.

3 استادیار، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ، تهران ، ایران

10.22034/ias.2021.296678.1669

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of symbols, signs in explaining the meaning of architecture in the historical houses of the Qajar period Case study of Ardabil, Tabriz, Urmia

نویسندگان [English]

  • Hooman Mohebbi Germi 1
  • Reza Farmahini Farahani 2
  • Mohammad Mehdi Ghiai 3
1 Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sign
  • Symbol
  • semantics
  • Qajar Period
  • Ardabil-Tabriz-Urmia cities