تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم وتربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت، واحد لامرد، دانشگاه آزاداسلامی، لامرد، ایران

2 دانشیارگروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

10.22034/ias.2020.252480.1388

چکیده

مدرسه هوشمند به سبب برخورداری از ابزارهای آموزشی بسیار پیشرفته، فعالیت­های جاری آن به­ویژه یادگیری، با تکیه بر جدیدترین دستاوردهای الکترونیکی و در ارتباط با شبکه جهانی صورت می­­گیرد. این مدرسه به­مثابه جایگزینی برای مدرسه سنتی در نظر گرفته شده است، جایگزینی با فراست در برابر رقیبی بی­قدر که با نفی اقتدارگرایی و آموزش­محوری معلم به سمتی سوق داده شده که در یک مدرسه هوشمند، نقش معلم از دانشوری در صحنه «به مددرسانی در حاشیه» تغییر می­کند. هدف از تحقیق حاضر، تبیین مبانی فلسفی و جذابیت­های هنری آموزش­های تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیل است. مسأله­ی اساسی این پژوهش، ارائه الگوی فضاهای آموزشی تمام هوشمند کاربرمحور در ساختار تعلیم و تربیت مجازی نسل نو می­باشد. بررسی مبانی فکری (انسان­شناسی، جهان­شناسی و معرفت­شناسی)، یکی از مسائل بنیادین فلسفه و از واقعیات مرجح اندیشمندان است. با این وجود، مبانی فلسفی عمدتاً به عنوان پاردایم‌های تحقیق عمل‌کرده و فضای تولید علم را جهت می‌دهند. آموزش هوشمند دارای مبانی فلسفی خاص خود بوده و یک انقلاب آموزشی و راهبرد جدیدی است که چالش­های موجود در آموزش سنتی را که در آن عمدتاً معلم به عنوان منبع مفاهیم نقش فعالی را ایفا نموده و یادگیرندگان در این فرایند نقش منفعل را بر عهده دارند، حل می­نماید.
اهداف پژوهش:
1.شناخت  فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت.
2.آشنایی با مبانی فلسفی و جذابیت­های هنری در فضاهای آموزشی تمام هوشمند.
سؤالات پژوهش:
1.در فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت چه مبانی فلسفی و جذابیت­های هنری وجود دارد؟
2.مبانی فلسفی و جذابیت­های هنری در فضاهای آموزشی تمام هوشمند چه تأثیری بر نظام تعلیم و تربیت دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the philosophical foundations and artistic charms of all-smart educational spaces in the education system

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Dehghan baghe bardani 1
  • Sayed ahmad Hashemi 2
  • Mokhtar Ranjbar 3
  • Aliasghar Mashinchi 4
1 PhD student in Philosophy of Education, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy
  • smart education
  • education
آریان­پور، امیرحسین. (1384).  اگ برن و نیم کف، ترجمه و اقتباس زمینه جامعه­شناسی، تهران: شهر کتاب.
آقاحسینی، تقی. (1394). مدرسه­ی هوشمند: کاربرد هوش­های چندگانه سازمانی در مدیریت مدارس، اصفهان: نشر نوشته.
آقایی­فیشانی، تیمور. (۱۳۷۷).خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها، چاپ اول، تهران: نشر ترمه.
انصاف‏، زهرا. (1388). ضرورت تحول در آموزش و پرورش، تهران: نشر ترمه.
صدیقی، روح ا.... (۱۳۹۵). انواع تحقیقات علمی، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز: دانشگاه فنی و حرفه­ای استان آذربایجان شرقی.
فردانش، هاشم. (1389). تکنولوژی آموزشی، تهران: نشر سمت.
کاپرا، فریتیوف (2001). تائوی فیزیک، ترجمه حبیب­اله دادفرما، 1385، تهران: نشر کیهان.
ابراهیمی­خاکباز، فرشته؛ حسین­زاده­­کریمی، حسین. (۱۳۹۶). «ارزیابی عوامل موثر برتفکر زودبازده در مدارس هوشمند از منظر روانشناسی محیط (مطالعه موردی: 3 مدرسه هوشمند در استان اصفهان)»، سومین همایش بین­المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز.
الیاس، جان. (1389). «فلسفه و تعلیم و تربیت (1)»، ترجمه عبدالرضا ضرابی، مجله معرفت، شماره 54.
پیرزاده، وحید. (1395). «امنیت روانی در فضاهای آموزشی هوشمند»، نشریه شباک، دوره 2، شماره 7، صص 18-9.
دادخواه فرد، شما؛ مرتضایی، سیدرضا. (1394). «طراحی کاربرمحور»، مجله هنرهای زیبا، دوره 20، شماره 2، صص 84-77.
ساعتچی، محمود. (1390). «مدل ایجاد ثروت انسانی- سازمان محور (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)»، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 18، شماره 66، صص 137-101.
صالحی­عمران، ابراهیم. (1390). «علوم تربیتی و اشتغال. اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران». تهران. دانشگاه شهید بهشتی.14 اردیبهشت 1390.
محمودی، جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، سیدبابک؛ صادقی­مقدم، محمدرضا. (1387). بررسی چالش­های توسعه مدارس هوشمند در کشور، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، دوره 7، شماره 27، صص 78-61.
میری، مهوش؛ قاید امینی، سمیه. (۱۳۹۷). «تأثیرات هوشمندسازی در بهبود یاددهی- یادگیری»، سومین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران.
Campbell, B. (2003). Multiplying intelligence in the classroom. http://www.newhorizons.org.
Dickinson, D. (2001). Learning through many kinds of intelligence. http://www.newhorizons.org
Diehl, W. Grobe, T. Lopez, H. Cabral, C. (1999). Project-based learning: A strategy for teaching and learning. Boston, MA: Center for Youth Development and Education, Corporation for Business, Work, and Learning
Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple-intelligence. New York: basic books.
Owens, R.G. (2004). Organizational behavior in education, adaptive leadership school reform, Eigth edition, U.S.A. Allyn& Bacon.
Smith, G. (2015). How to achieve organizational trust within an accounting department. Managerial Auditing Journal, 20(5): 520-523.