تحلیل مقایسه‌ای پیکره‌ی مسجد شیخ لطف‌اللّه در اصفهان با مسجد سلطان احمد در استانبول (برمبنای رویکرد کالبد محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد یار گروه ارتباط تصویری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.22034/ias.2021.302844.1708

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the body of Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan with Sultan Ahmad Mosque in Istanbul (based on the body-centered approach)

نویسندگان [English]

  • alireza haj vaziri 1
  • Parnaz Godarzparvari 2
  • esmail Bani Ardalan 3
1 PhD Student in Comparative and Analytical History of Islamic Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor of Visual Communication, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Art Research Department, University of Arts, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • geometry of motifs
  • mosque
  • Safavid architecture
  • Ottoman architecture
  • body approach