زیبایی آفرینی در سبک های لایه ای و مضامین عاشقانه غزلیات مجد در مقایسه با زیبایی مضمونی و بصری شاهنامه بزرگ مغولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحددورود ، ایران.

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحددورود،ایران.

3 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحددورود، ایران.

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد دورود،ایران

10.22034/ias.2021.295959.1664

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating beauty in layered styles and romantic themes of Majd lyric poems in comparison with the thematic and visual beauty of the great Mongolian Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Omidali Sheyki cancot 1
  • Fahimeh Asadi 2
  • Alireza Fatemi 3
  • Kobra Bahmani 4
1 PhD Student in Persian Literature, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Doroud Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Doroud Branch, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Doroud Branch, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Doroud Branch, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stylistics
  • Layered Stylistics
  • Majd Hamgar
  • lyric
  • seventh century