جایگاه باستان گرایی و نمادهای اسطوره‌ای در برجسته سازی ( شعر و نگارگری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

10.22034/ias.2021.299492.1690

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of Archaism and mythical symbols in Foregrounding (poetry and miniature)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Khatiri 1
  • Seyyed Fazlollah Razavi Pour 2
  • Arash Moshfeghi 3
1 PhD student in Persian Language and Literature Department, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
2 Assistant Professor Department of Arabic Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
3 Assistant Professor Department of Persian Language and Literature, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formalism
  • Foregrounding
  • archaism
  • Persian and Arabic poetry