صاحب منصبان شاخص دینی در نگارگری صفوی ( وظایف و عملکردها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تمدن اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ،خمین، ایران

2 استادیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار گروه معارف، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ،خمین، ایران

4 استادیار گروه معارف، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک، ایران

10.22034/ias.2021.303817.1715

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Holder of religious index positions in Safavid painting (duties and functions)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Zeinali 1
  • Ali Elhami 2
  • Hossein Khosravi 3
  • Sohrab Eslami 4
1 PhD student in History of Islamic Civilization, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 Assistant Professor of Islamic History and Civilization, Tehran University of Medical Sciences
3 Assistant Professor, Department of Education, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
4 Assistant Professor, Department of Education, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morshed Azam
  • Sadr
  • Molabashi
  • Lawyer