معناشناسی ماهیت نگاره‌های معماری سنتی و تاثیر هویتی آن در جهانی شدن شهر یزد (مورد مطالعاتی : خانه ملک‌زاده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ابرکوه، ایران.

10.22034/ias.2022.315509.1803

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of the nature of traditional architectural paintings and its identity impact on the globalization of Yazd (Case study: Malekzadeh House)

نویسندگان [English]

  • Maryam Tofigh 1
  • Jalal Forouzanfar 2
1 PhD Student, Department of Architecture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Abarkooh Branch, Islamic Azad University, Abarkooh, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Architecture
  • identity
  • semantics
  • Malekzadeh house
  • Drawing