تحلیل پارامترهای طراحی آتریوم (با تاکید بر تشابهات عملکردی با حیاط مرکزی فلات مرکزی ایران)، مطالعه موردی خانه های سنتی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار گروه معماری دانشکده هنرو معماری ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2021.311415.1777

عنوان مقاله [English]

Analysis of Atrium design parameters (with emphasis on functional similarities with the central courtyard of the Central Plateau of Iran), a case study of traditional houses in Yazd

نویسندگان [English]

  • mehrangiz piriyaei 1
  • Seyed Majid Mofid Shemirani 2
  • Jaleh Sabernejad 3
1 PhD student Department of Architecture Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran, Islamic Azad University, Iran
2 .Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Atrium"
  • " Central courtyard"
  • "Natural air conditioning"
  • "Design parameter"
  • " Passive cooling "