بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 گروه معماری گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

3 استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/ias.2022.330201.1875

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the design pattern of indigenous houses in Mazandaran province with a climatic approach

نویسندگان [English]

  • Azadeh Mahmoudi Kohneh Roudposht 1
  • khosro Daneshjoo 2
  • seyed majid mofid shemirani 3
1 Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic design
  • Patternology
  • Typology
  • Natural ventilation
  • local architecture