قابلیت مضمون و فرم در غزل های حسین منزوی در تطبیق با مضامین مشابه در نگاره های خمسه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22034/ias.2022.339857.1948

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ability of theme and form in Hossein Manzavi's lyric poems in comparison with similar themes in Khamseh Nezami drawings

نویسندگان [English]

  • Reza Hadi Loo 1
  • Touraj Aghdaei 2
  • Heidar Hasanloo 1
  • Mehri Talkhabi 1
1 Department of Persian Language and Literature, Zanjan Branch, Islamic Azad University of Zanjan, Iran.
2 Department of Persian Language and Literature, Zanjan Branch, Islamic Azad University of ،Zanjan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Poetry
  • Hossein Manzavi
  • Despair
  • Hope
  • Hate and Curse